Meer nieuws

Lid worden

Interesse om lid te worden? Vul dan onderstaand inschrijfformulier in.

Desgewenst kunt U ook het formulier in PDF-formaat downloaden. Dit kunt u uitprinten, met pen invullen en opsturen naar de Ledenadministratie.


Ondergetekende,

 wenst lid te worden van RADIUS Nederlandse Vereniging van Houtdraaiers,
 en kiest voor lidmaatschap type:
 (A) € 30,00 – lid voor het hele jaar plus het laatst uitgekomen tijdschrift in het
 jaar van inschrijving.
 (B) begunstigden € 15,00 per jaar.
 (C) lid buitenland. € 40,00 per jaar plus het laatst uitgekomen tijdschrift in het
 jaar van inschrijving.

 Begunstigden zijn volwaardig lid en hebben stemrecht.
 Zij ontvangen evenwel geen AktieRadius.

 Inschrijfkosten bij elk van deze mogelijkheden: € 7,50.

 De contributie wordt betaald d.m.v. machtiging tot incasso op rekening:
 NL54RAB00396372317, t.n.v. Radius Ned. Ver. Van Houtdraaiers.
Betaling
 
 
 
 
 Ondergetekende is desgevraagd bereid taken uit te voeren t.b.v. de leden in de eigen afdeling
 Ondergetekende is desgevraagd bereid taken uit te voeren t.b.v. de vereniging
Ondergetekende heeft er behoefte aan om op de hoogte gehouden te worden van ja/nee* nieuwe materialen, gereedschappen en technieken via commerciële bedrijven

De Wet op de Privacy bepaalt onder meer, dat er correct moet worden omgegaan met persoonsgegevens van Nederlandse ingezetenen. In dat kader delen wij u mede, dat uw naam en adres zullen worden opgenomen in ons geautomatiseerde adressenbestand. Ook zullen uw naam en adresgegevens vermeld worden op de ledenlijsten. Door middel van deze vermelding hebben wij voldaan aan de wettelijke verplichting.